By | August 4, 2017

Ung thư rất đáng sợ nhưng ko phải không có cách tránh và chống.

Tỷ lệ có nguy cơ mắc ung thư tại VN cỡ 50% dân số (Theo nội dung video), Viettel đã mời Tiến sỹ Phan Minh Liêm – chuyên về ung thư – Người Việt nhưng thành công trên đất Mỹ với những hiểu biết về ung thư được đánh giá cao nhất  tại Mỹ về chia sẻ cho nội bộ CBCNV của Tập đoàn.

Thông tin về Ung thư trên mạng có rất nhiều – đặc biệt về các phương pháp kiểu “dân tộc”, “thần y” nhưng không được kiểm chứng (Một vấn đề chung của thông tin trên internet ngày nay). Video này thì không: Người thật, việc thật, Viettel approved.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *